Set & sket

Efter Corona, webmøder og generalforsamlinger, har vi nu igen i Zonta Thy startet op på vore ordinære måneds møder.

På mødet i maj, besluttede vi, at afholde vore møder på en ny måde. Vi enedes om, at dele os op i 4 grupper, og disse grupper skulle så stå for 2 møder hver. Bestyrelsen har ligeledes påtaget sig, at arrangere 2 møder. Grupperne skal sørge for indhold (dagens aktivitet/emne), sted, mad, sang, referat mv. Det har allerede givet nogle meget spændende møder.

Vi startede med at spille Golf til juni mødet. En rigtig hyggelig aften, hvor vi startede med en lille golfdyst mellem vores medlem Bente Homann og Michael Bager. Derefter fik vi alle lidt træning i udslag og træning i putting. Svært at ramme den lille bold for os uøvede, men sjovt. Vi fik efterfølgende et oplæg om golfklubbens historie.

August aftenens møde blev arrangeret af bestyrelsen. Mødet blev afholdt på Thisted Friskole, med emnet “Build a Better Wold for women and Girls” v/Foundation Ambassadør Birgit Leonhard Hansen.

September mødet blev afholdt på Heides Planteskole, hvor temaet var Biodiversitet – musik og sang i Planteskolen. Grete Heide fortalte om biodiversitet og viste planter dertil. Musikken blev leveret af 4 personer, der spillede på dolcimer, tværfløjte, harmonika, bas og guitar.

Oktober måned blev afholdt i Thy Hallen, hvor Koordinator Ole Jørgensen fortalte om Thy Hallens ombygning og Det nye Sundhedshus. Vi fik dels en rundvisning og derefter blev projectet gennemgået på overhead. Meget spændende om motivation, planer og økonomi i grove træk.

Vi mødes næste gang den 7. november.