Zonta billede fra Tyrkiet

 

Billeder fra
Billeder fra pigeskolen i Tyrkiet. I forgrunden Eva Nøhr Tilsted og Bente Homann, der overrakte bidraget i Tyrkiet.

 

Projekter

Projekter – støttet af Zonta Thy.

For os i Zonta Thy har nærhed altid betydet meget, også når vi har valgt projekter, vi gerne vil støtte.

INTERNATIONALE PROJEKTER

Vi støtter Zontas internationale projekter, men herudover har vi fundet internationale projekter, som et af klubbens medlemmer har et personligt kendskab til, fordi man kender nogen, der gør et fint stykke arbejde ude i verden, og den indsats har vi ønsket at anerkende, ved at donere penge til netop det projekt den frivillige brænder for. På den måde sikrer vi, at pengene går til projektets formål og ikke anvendes på markedsføring og administration.

Hvert år sender vi beløb ud i verden, vi har to år støttet et børnehjem i Nigeria, hvor et dansk ægtepar hvert år rejser ned og arbejder frivilligt en måned eller to. De har så haft penge med til indkøb af madrasser, tøj og udstyr som symaskiner, så pigerne kunne lære at sy og senere ernære sig af det. Vi har sendt penge til kvinder der arbejder i en danskejet kaffeplantage i Nigeria,  som bliver brugt på uddannelse af disse kvinder.

For nylig har vi doneret et beløb til en pigeskole i Tyrkiet, der tilbyder gratis undervisning efter skolepligten ophører, til dygtige piger, hvis forældre ikke har råd til at betale for deres uddannelse. Nogle af pigerne bor på skolen, da familien bor langt uden for byen, så også her er der mange frivillige der arbejder og samler penge ind, så man kan drive skolen og give pigerne en god uddannelse og fremtid.

 

LOKALE PROJEKTER

Cirka halvdelen af de penge, vi hvert år tjener til velgørenhed går til lokale projekter. Også her har vi primært støttet projekter, hvor nogle ildsjæle yder en stor indsats gennem frivilligt arbejde.

Flygtningecentret i Hanstholm har fået støtte til et særligt projekt for helt unge mødre, HomeStart Thy har fået penge til at uddanne nye frivillige, der vil hjælpe en presset familie og Vågekonerne i Thy  har ligeledes fået penge til kurser for kommende frivillige vågere. Dette blot for at nævne nogle af de mange projekter vi har støttet.

 

UDVALG

Alle Zonta Thys medlemmer er aktive i et udvalg, et af udvalgene hedder Kvinders Status, og dette udvalg foreslår  hvert år, hvem der skal tilgodeses og med hvilke beløb vi vil støtte.  Da der hvert år er nye medlemmer i udvalget, har alle klubmedlemmer mulighed for at få indflydelse på, hvilke projekter vi vil støtte.