Fakta

Zonta Thy har i dag (juni 2019) 31 medlemmer.

Vi mødes 1. mandag i måneden kl. 18.30 på bestemmelsesstedet, der kan være forskelligt alt afhængig af aftenens aktivitet.

Hvert møde har et fast program. Vi starter som regel med at spise sammen, derefter har et af klubmedlemmerne ’Månedens kommentar’, hvorefter vi går over til aftenens overordnede program.

Programmet kan være virksomhedsbesøg eller det kan være os, der får besøg af en foredragsholder, eller vi har en aften, hvor vi drøfter bestemte emner eller projekter.

Som medlem skal du en gang årligt (maj) betale kontingent kr. 1.600,- og kr. 1.300,- for forplejning – det svarer til ca. kr. 130,- pr. møde.

 

Bestyrelsen består for perioden 2020 – 2021 af følgende:

Formand: Mirjam Steffensen

Næstformand: Trine Geertsen

Sekretær: Bodil Skoust

Inspektør: Karen Villesen

Kasserer og PR: Helle Sørensen

Suppleanter:  Bente Homann og Ulla Hyldgaard

Revisor: Ditte Svendsen

Revisor suppleant: Anna-Marie

Webmaster: Anna-Marie Jørgensen og Marianne Galsgaard

Link til vedtægter: klik her

Udvalg

I Zonta Thy har vi nedsat flere udvalg.

Når det nye Zonta år starter 1. juni hvert år, bliver udvalgene bemandet ud fra, hvad medlemmerne ønsker at arbejde med det kommende år.

Vi har følgende udvalg:

Aktivitetsudvalget incl. PR

Kvinders status udvalg

Nye medlemmer udvalg

 

Fra Thisted bibliotek med Jens Søndergaard billeder
Fra Zonta Thys svampetur september 2018