Fakta

Zonta Thy har i dag (juni 2022) 17 medlemmer.

Vi mødes 1. mandag i måneden kl. 18.30 på bestemmelsesstedet, der kan være forskelligt alt afhængig af aftenens aktivitet.

Hvert møde har et fast program. Vi starter som regel med at spise sammen, derefter har et af klubmedlemmerne ’Månedens kommentar’, hvorefter vi går over til aftenens overordnede program.

Programmet kan være virksomhedsbesøg eller det kan være os, der får besøg af en foredragsholder, eller vi har en aften, hvor vi drøfter bestemte emner eller projekter.

Som medlem skal du en gang årligt (maj) betale kontingent kr. 1.600,- og kr. 1.300,- for forplejning – det svarer til ca. kr. 130,- pr. møde.

 

Bestyrelsen består for perioden 2022 – 2023 af følgende:

Formand: Lone Buck

Næstformand: Bodil Skoust

Sekretær: Anna Grethe Hermann

Inspektør:

Kasserer: Anna-Marie Jørgensen

Pr. ansvarlig:

Suppleant:  Lise Holmstrup

Revisor: Ingrid Marie Kusk

Revisor suppleant:

Webmaster: Anna-Marie Jørgensen

Link til vedtægter: klik her

Udvalg

I Zonta Thy har vi nedsat flere udvalg.

Når det nye Zonta år starter 1. juni hvert år, bliver udvalgene bemandet ud fra, hvad medlemmerne ønsker at arbejde med det kommende år.

Alle udvalg er indtil videre sat på pause. Vi har normalt følgende udvalg:

Aktivitetsudvalget incl. PR

Kvinders status udvalg

Nye medlemmer udvalg

Cafe Q udvalg

Gender Eguality

 

 

Fra Thisted bibliotek med Jens Søndergaard billeder
Fra Zonta Thys svampetur september 2018