Set & sket

Cafe Q – Fundraising arrangement 8. marts 2018 på Hotel Limfjorden i Thisted – 110 tilmeldte gæster.

Velkomst ved forkvinde Lone Buck, med gennemgang af aftenens program og formålet med aftenen. Lone nævnte også salg af Zonta muleposer, hvor overskuddet også går til de af Zonta udvalgte støtteprojekter.

Pai Jensen var aftenens konferencier.

Velkomstsang: Det er i dag et vejr.

Der blev udtrukket en gevinst på indgangsbilletten, som blev vundet af Karina Bakmann.

Der blev serveret en dejlig let tapasmenu. Under spisningen blev solgt lodder til amerikansk lotteri.

Lone Buck stod for uddelingen af sponsorater med kr. 15.000 til hver af følgende modtagere:

Den lokale modtager, Kvisten i Thisted, repræsenteret ved Karen Tegtmejer og Dorte Meldgård, fortalte om projektet med gratis terapi til ofre for seksuelle overgreb. På landsplan er ¾ kvinder, men i Thisted er andelen af kvinder større.

Den nationale modtager Kvindekrisecentret i Holstebro repræsenteret ved Karin Houmøller fortalte om det vigtige arbejde de udfører. Hver 5. ramte er en ung kvinde på 16 – 24 år. På årsbasis i hele landet er tallet af ramte ca. 33000 kvinder og 43.000 børn, det er er dystre mørke tal. Overgrebene er i de fleste tilfælde vold, både psykisk og fysisk vold men også økonomisk og seksuel vold. Det kan også være stalker problemer. Kvindekrisecentret vil nu også henvise til Kvisten.

Det internationale serviceprojekt blev præsenteret af Lone Buck. Projektet er et Zonta projekt, der hedder

”Let us Learn Madagascar” Madagascar er verdens fattigste land og har 25 mio. indbyggere. 77 % lever i slum i byerne og 64 % er analfabeter. Det går især ud over de unge kvinder, som skal arbejde hjemme for, at familien kan overleve.

Projektet går ud på at sikre, at de unge kvinder får en længere skolegang fra 5 til 9 år, så de er bedre rustet til at tage en uddannelse og dermed skabe et bedre grundlag for familierne. Man gør meget for at hindre at pigerne ender som børnearbejdere og børnebrude. Ligeledes når piger er droppet ud af skolen, kan de komme i ”opfangstklasser” i sommerferien, så de kan komme ¨tilbage til skolen igen. Familierne støttes også økonomisk. Tilmed arbejdes der også på, at skoleuddannelsen hele tiden bliver bedre, og at lærerne videreuddannes.

Børnebogsforfatter Mette Hegnhøj kom herefter på scenen og fortalte om sit arbejde som forfatter. Mette er født i Thisted og bor i Sønderhå med 4 børn og en mand. Havde svært ved at holde op med at læse som barn, nu har hun svært ved at holde op med at skrive.

Sangerinde Marianne Storm fra Klitmøller sluttede underholdningen,  akkompagneret af Lars Nielsen på keyboard. Skønne sange fra forskellige genrer med både viser og popsange, som bl.a. Adele og Paul Simon har sunget.

Så udløstes spændingen omkring Amerikansk Lotteri –  104 gaver.

Forkvinde Lone Buck takkede for en dejlig aften og vi sang ”En sang til Thy,” med tekst af Else Bisgård på melodien: Den danske sang er en ung blond pige. Herefter var der uddeling af de mange meget flotte gaver.