Set & sket

Lidt fra klubmødet den 5. februar 2018:

Aftenens tema: Indlæg fra Reden Ålborg, ved socialrådgiverne Mia og Helle

Tovholder Lone Buck,

Hjælpere Anna-Marie og Karen V.

Månedens kommentar: Bente Thorup

De 22 deltagende medlemmer startede med at synge: Det er hvidt herude.

Herefter orienterede Bodil Skoust om vores kommende Cafe Q arrangement den 8. marts 2018. Vi håber vi får mange gæster.

Bente Thorup: Med månedens kommentar leverede en humoristisk og meget rammende kommentar om taknemmelighed og kvindens alder.

Trine G: Luftede nogle nye ideer til en anden struktur på møderne næste år, hvor hvert enkelt udvalg skulle tage sig af bestemte møder i løbet af året. Formålet er at øge engagementet og involvere flere i klubbens arbejde til gavn for os alle. Umiddelbart vækkede det stor begejstring og det bliver spændende at høre mere om det til årsmødet.

Herefter blev ordet givet videre til de to socialrådgivere Mia og Helle fra Reden i Aalborg.

De leverede en meget spændende og fyldig redegørelse for deres arbejde, som er tilbud af gratis og anonym rådgivning for personer i prostitution, sugardating, escort eller på bordel m.fl.

Reden er en sundhedsklinik under KFUK socialt arbejde, der på frivillig basis og anonymt tager imod prostituerede, tester dem for kønssygdomme samt hjælper, rådgiver og yder terapi.

I Danmark er det tilladt at købe sex, i modsætning til Norge og Sverige, hvor det er ulovligt.

De fleste brugere i Reden er kvinder, kun 2 mænd. På klinikken er ansat 6 medarbejdere herunder en thailandsk og en østeuropæisk kulturmedarbejder. Der er tilknyttet 10 omsorgspersoner og 10 læger ligeledes på frivillig basis. Klinikken modtager et mindre driftstilskud fra det offentlige og søger løbende statspuljemidler. Ellers er klinikken afhængig af projektmidler, som f.eks. tilskud fra Zonta. Reden i Aalborg er ikke på finansloven, til forskel fra de øvrige Reder i Danmark. Vores donation til Reden kunne være med til at forsøde livet for brugerne f.eks. med en julefrokost eller en tur i biografen.

Reden i Aalborg startede for 3 år siden i 2015 med 50 brugere, i 2017 var antallet af brugere 150.

Sundhedsklinikken holder åbent 17 – 20 en gang om ugen. Rådgivningen er anonym og gratis.

Der ydes ligeledes fysioterapeutisk bistand, da mange af kvinderne har psykosomatiske smerter og underlivssmerter, da mig kun er fra livet og op, underlivet er ikke mig!!

Efter denne store mundfuld af information og stor spørgelyst gik vi over til sidste punkt på dagsordenen: En runde hvor hver enkelt fik max 2 minutter til at fortælle om kompetencer/egenskaber, der havde/har betydning for deres arbejdsliv og som kunne være til inspiration for Zonta netværket.

Det var spændende at høre, hvad hver enkelt havde at sige.

Afsluttende bemærkninger ved Lone Buck: Det går strygende med at fremstille muleposer. Husk at betale for jeres køb.

Viborg Zontaklub samler gamle tasker ind og holder en auktion til fordel for Zonta hjælpearbejde. Har vi nogen at donere, skal de afleveres hos Mirjam eller Grethe.

Ingen indsigelser til nye medlemmer.

Anna-Marie sluttede med at fortælle om, hvad vi arbejder med i Blå Bog og Hjemmesideudvalget.

Næste møde 8. marts 2018, hvor vi har vores årligt tilbagevende arrangement CAFE Q