Fakta

Zonta Thy har i dag (juni 2017) 34 medlemmer.

Vi mødes 1. mandag i måneden kl. 18.30 på bestemmelsesstedet, der kan være forskelligt alt afhængig af aftenens aktivitet.

Hvert møde har et fast program. Vi starter som regel med at spise sammen, derefter har et af klubmedlemmerne ’Månedens kommentar’, hvorefter vi går over til aftenens overordnede program.

Programmet kan være virksomhedsbesøg eller det kan være os, der får besøg af en foredragsholder, eller vi har en aften, hvor vi drøfter bestemte emner eller projekter.

Som medlem skal du en gang årligt (maj) betale kontingent kr. 1.600,- og kr. 1.300,- for forplejning – det svarer til ca. kr. 130,- pr. møde.

 

Bestyrelsen består for perioden 2017 – 2018 af følgende:

Formand: Lone Buck

Næstformand: Bodil Skoust

Sekretær: Nina Yde Søndergaard

Kasserer og PR: Lise Holmstrup

Inspektør: Trine Geertsen

Suppleanter: 1. Anni Kappel og 2. Stine Dahl Nielsen

Revisor: Anna-Marie Jørgensen

Revisor suppleant: Karina B. Sørensen

Webmaster: Anna-Marie Jørgensen

Link til vedtægter: klik her

Udvalg

I Zonta Thy har vi nedsat flere udvalg.

Når det nye Zonta år starter 1. juni hvert år, bliver udvalgene bemandet ud fra hvad medlemmerne ønsker at arbejde med det kommende år.

Vi har følgende udvalg:

Aktivitetsudvalget incl. PR

Kvinders status udvalg

Hjemmeside udvalg

Nye medlemmer udvalg

IMG_0069-Nytårskur-1-300x200
Billedet er fra nytårskuren 2016. Et lille udvalg af vore medlemmer.