Fakta

Zonta Thy har i dag (jan 2019) 36 medlemmer.

Vi mødes 1. mandag i måneden kl. 18.30 på bestemmelsesstedet, der kan være forskelligt alt afhængig af aftenens aktivitet.

Hvert møde har et fast program. Vi starter som regel med at spise sammen, derefter har et af klubmedlemmerne ’Månedens kommentar’, hvorefter vi går over til aftenens overordnede program.

Programmet kan være virksomhedsbesøg eller det kan være os, der får besøg af en foredragsholder, eller vi har en aften, hvor vi drøfter bestemte emner eller projekter.

Som medlem skal du en gang årligt (maj) betale kontingent kr. 1.600,- og kr. 1.300,- for forplejning – det svarer til ca. kr. 130,- pr. møde.

 

Bestyrelsen består for perioden 2018 – 2019 af følgende:

Formand: Lone Buck

Næstformand: Pai Jensen

Sekretær: Mirjam Steffensen

Kasserer og PR: Lise Holmstrup

Inspektør: Trine Geertsen

Suppleanter:  Jytte Nielsen (Pai var 1. suppleant og indtrådte i bestyrelsen 1.9.18)

Revisor: Anna-Marie Jørgensen

Revisor suppleant: Ingrid Marie Kusk

Webmaster: Anna-Marie Jørgensen

Link til vedtægter: klik her

Udvalg

I Zonta Thy har vi nedsat flere udvalg.

Når det nye Zonta år starter 1. juni hvert år, bliver udvalgene bemandet ud fra, hvad medlemmerne ønsker at arbejde med det kommende år.

Vi har følgende udvalg:

Aktivitetsudvalget incl. PR

Kvinders status udvalg

Hjemmeside udvalg

Nye medlemmer udvalg

Innovationsudvalg

Cafe Q udvalg

100 år jubilæum udvalg (virker indtil sidst på året 2019)

 

Fra Thisted bibliotek med Jens Søndergaard billeder
Fra Zonta Thys svampetur september 2018